Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 lutego, 2009 Tytuł artykułu

Sesja Rady Miejskiej – 9 lutego br.

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9.02.2009 r. o godzinie 900 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.12.2008r.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2009 r.
7) Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasto Brzeg na lata 2009-2015(druk nr 1);
b) zmian w budżecie miasta na 2009 rok (druk nr 2);
c) zwolnień w podatku od nieruchomości (druk nr 3);
d) zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Brzeg (druk nr 4);
e) zbycia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Brzeg położonej w Brzegu przy ulicy Wrocławskiej (druk nr 5);
f) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 9-11 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 6);
g) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 33 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 7);
h) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 55/57 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 8);
i) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 61 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 9);
j) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Piastowska 1 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 10);
k) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Piastowska 3 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 11);
l) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Piastowska 5 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 12);
m) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Chopina 1 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 13);
n) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Chopina 13 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 14);
o) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Dzierżonia 4 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 15);
p) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Jabłkowa 7 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 16);
q) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Młynarska 5 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 17);
r) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Staromiejska 8-10 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 18);
s) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Rynek 15 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 19);
t) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Sukiennice 3 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 20);
u) udzielenia Muzeum Piastów Śląskich dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 21);
v) udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 22);
w) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu (druk nr 23).
8) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków radnych.
9) Informacja z zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
10) Informacja na temat złożonych wniosków w latach 2008-2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 oraz stan ich realizacji.
11) Sprawozdanie Przewodniczącego RM z realizacji planu pracy Rady za rok poprzedni.
12) Wolne wnioski i informacje.
13) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu
(-)Paweł Korycki 

Projekty uchwał: http://bip.brzeg.pl/?id=1522

Nie zapomnij udostępnić: