Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 grudnia, 2008 Tytuł artykułu

Sesja Rady Miejskiej – 3 grudnia br.

Treść artykułu

OGŁOSZENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3.12.2008 r. o godzinie 1700 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Interpelacje i wnioski radnych.
4) Przyjęcie uchwały w sprawie:
– odwołania Skarbnika Miasta Brzegu
– powołania Skarbnika Miasta Brzegu
5) Odpowiedzi na interpelacje i rozpatrzenie wniosków.
6) Wolne wnioski i informacje.
7) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu
(-) Mariusz Grochowski 

Projekty uchwał: http://bip.brzeg.pl/?id=1500

Nie zapomnij udostępnić: