Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 maja, 2008 Tytuł artykułu

Program „Kapitał Ludzki” – kolejne wnioski

Treść artykułu

15 maja 2008 roku Burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński podpisał Umowę Partnerstwa, w wyniku której w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został złożony wniosek z programu Kapitał Ludzki o nazwie „Podnoszenie jakości obsługi klienta”, opiewający na łączną kwotę 1.511.995,00zł.
Udział Gminy Miasto Brzeg w tym projekcie to kwota 308.790,00 zł. Wniosek powstał przy współpracy 9 jednostek samorządu terytorialnego, t.j.: Powiatu Brzeskiego, Gminy Miasto Brzeg, Gminy Głuchołazy, Gminy Grodków, Gminy Lubsza, Gminy Olszanka, Gminy Pakosławice, Gminy Skoroszyce oraz Gminy Lewin Brzeski. Sekretarz Miasta Brzegu Krystyna Nowakowska-Bider mówi, że: „z uzyskanych środków mamy w projekcie ujętych 200 kursów i szkoleń przeznaczonych wyłącznie dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Mam więc nadzieję, że urzędnicy będą lepiej przygotowani do obsługi naszych mieszkańców, zgodnie z założeniami projektu. Uważam, że ten pozytywne rozpatrzenie tego wniosku będzie dla nas dużą korzyścią, bowiem nie ma możliwości zabezpieczenia w budżecie naszego miasta tak dużej kwoty na szkolenia pracowników Urzędu. Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński upoważnił mnie do pracy nad kolejnym projektem związanym z funkcjonowaniem Urzędu. W związku z tym została złożona deklaracja naszego udziału w projekcie „Usprawnienia zarządcze w JST”. Pomoże to wdrożyć usprawnienia na poziomie całej organizacji, szczególnie w zakresie przeszkolenia pracowników do pełnienia funkcji audytorów, w celu wdrożenia i uzyskania certyfikatu zarządzania jakością ISO oraz poprawy metod i narzędzi komunikacji wewnętrznej, obiegu dokumentów, zarządzania ryzykiem czy planowaniem strategicznym. Działanie to jest oparte na współpracy wielu jednostek samorządowych. Efektem jest przygotowany już projekt uchwały intencyjnej, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej na najbliższej sesji. Podjęcie tej uchwały umożliwi Burmistrzowi podpisanie porozumienia z organami wykonawczymi innych Jednostek Samorządu Terytorialnego (wymogiem jest udział co najmniej 10 JST) w celu złożenia kolejnego wniosku do MSWiA.
Uchwała Rady Miejskiej w Brzegu w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Brzeg do przedsięwzięcia dotyczącego wspólnej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego realizacji projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniu 25 kwietnia na Sesji Rady Miejskiej została podjęta jednogłośnie.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: