- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wiosenne Sprzątanie Miasta Brzegu 2008

Miasto Brzeg w dniu 25 kwietnia 2008 roku organizuje, w ramach obchodów DNI ZIEMI sprzątanie terenów Miasta Brzegu.
Odpady zbierane będą selektywnie, z podziałem na: papier, szkło, plastik oraz pozostałe odpady. Worki i rękawice do zbierania odpadów zostały zakupione przez Burmistrza Miasta Brzegu i będą przekazane uczestnikom akcji.
Akcja jest dobrowolna, przez nikogo nie narzucona.
Apeluję do mieszkańców naszego Miasta o czynne włączenie się do akcji. Od nas zależy, czy środowisko nasze będzie czyste i zadbane.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077-4160519 .
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynią się do powodzenia akcji.

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński