- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 1 grudnia 2007 r.

w sprawie zarządzenia środków zwiazanych z wystąpieniem grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z poźn. zm.) zarządza co następuje:

§1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się:

zakaz:
a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków,
b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach,
c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni,
d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu.
§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

Marek Sawicki