- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Urzędowa skrzynka podawcza

W czwartek 22 listopada 2007 roku przy drzwiach Urzędu Miasta w Brzegu została umieszczona SKRZYNKA PODAWCZA URZEDU MIASTA. Celem tego pomysłu jest możliwość składania pism i podań skierowanych do Urzędu Miasta po godzinach pracy w dni wolne od pracy oraz święta. Każdy, kto nie ma możliwości złożenia wniosku, podania lub innego pisma kierowanego do Burmistrza czy Urzędu Miasta w Brzegu w czasie godzin pracy Urzędu, będzie mógł to zrobić na przykład wieczorem, w sobotę lub niedzielę, podczas spaceru. Pisma będą wyciągane ze skrzynki przez upoważnione osoby codziennie rano i rejestrowane na Biurze Podawczym z adnotacją , że pochodzą ze skrzynki podawczej. Taka adnotacja umożliwi klientowi szybkie sprawdzenie czy faktycznie pismo jest w urzędzie i trafiło do osoby, która ma je załatwić. Mamy nadzieję, że pomysł się przyjmie, a swoją drogą skrzynka jest nawet ładna…
Rzecznik Urzędu Miasta w Brzegu