Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 listopada, 2007 Tytuł artykułu

Konferencja naukowa w Ratuszu

Treść artykułu

W piątek, 26. 10. 2007, w Małej Sali Stropowej brzeskiego ratusza miała miejsce konferencja naukowa zatytułowana "Brzeska średniowieczna kamienica mieszczańska na tle gotyckiego budownictwa świeckiego Śląska, Małopolski i Kujaw".
Koordynatorem konferencji w kontaktach z prelegentami był autorytet w zakresie badań historii architektury dr Czesław Lasota z Wrocławia. Podczas trwającego niemal cały dzień spotkania poruszane były tematy metod badawczych oraz wyników badań nad średniowieczną architekturą mieszczańską, prowadzonych od kilkudziesięciu lat na Śląsku oraz w Krakowie. Referat wprowadzający przygotowali badający od kilkunastu lat problematykę kamienicy krakowskiej panowie: Waldemar Komorowski, Stanisław Cichosz, Łukasz Holcer z Krakowa. Ważnymi uwagami dotyczącymi śląskiej kamienicy gotyckiej na przykładach Wrocławia i Świdnicy ili się dr Czesław Lasota oraz prof. Małgorzata Chorowska. Działający w branży rewaloryzacji zabytków dr Maciej Małachowicz oraz dr Andrzej Legendziewicz z Politechniki Wrocławskiej przedstawili wyniki pracy nad zabytkami architektury oraz możliwości adaptacji obiektów zabytkowych. Pierwszy w wyżej wymienionych, w oparciu o swoje trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży konserwatorskiej i architektonicznej, przedstawił możliwości „reanimacji” obiektów zabytkowych oraz możliwości projektowe, dzięki którym także zniszczone obszary miejskie odzyskują dziś swoje dawne piękno. Przywołane zostały przykłady prac nad rewaloryzacją zniszczonych bądź zdekapitalizowanych śródmieści Lubania Śląskiego, Świdnicy, Lwówka Śląskiego czy Głogowa. Dr Legendziewicz pokazał natomiast procesy, dzięki którym swój blask odzyskują obiekty w Namysłowie, w tym Ratusz, Brama Krakowska i inne. Zaprezentował także źródła finansowania oraz możliwości pozyskania środków, z których od 2001 r. korzysta samorząd Namysłowa.
Brzeską problematykę badawczą zaprezentowali dr Czesław Lasota oraz mgr Jerzy Skarbek. Przywołano stan zabudowy miejskiej przed 1945 r., proces zniszczenia i dekapitalizacji brzeskiej substancji zabytkowej, a przede wszystkim wyniki badań oraz efekty prac konserwatorskich prowadzonych od 1999 r. w Brzegu. Prowadzący w okresie od czerwca 2006 do lutego 2007 badania archeologiczne na placu pomiędzy zabudową ulicy Dzierżonia a kościołem św. Mikołaja archeolog Piotr Janczewski przedstawił wyniki prac archeologicznych na w/w terenie. O wartości pozyskanych dzięki temu śladów kultury materialnej brzeskiego mieszczaństwa wszyscy chętni mogli się dowiedzieć dzięki zorganizowanej w holu Ratusza małej wystawie. Konferencja, której patronował burmistrz miasta Wojciech Huczyński ma być wstępem do stworzenia podwalin dla parku kulturowego „Gotyckie budownictwo mieszczańskie na terenie Starego Miasta w Brzegu”, który będzie rodzajem szczególnej formy ochrony dziedzictwa materialnego brzeskiego Starego Miasta.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: