Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 października, 2007 Tytuł artykułu

„WOLNOŚĆ ODDECHU – ZAPOBIEGAJ ASTMIE”

Treść artykułu

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu przy współpracy z Urzędem Miasta w Brzegu , wdraża w szkołach podstawowych nowy program profilaktyczny dotyczący zapobiegania astmy u dzieci
„WOLNOŚĆ ODDECHU – ZAPOBIEGAJ ASTMIE”

Astma oskrzelowa występuje na całym świecie. Prowadzone badania pozwalają stwierdzić, że wzrasta liczba zachorowań w najmłodszych grupach wiekowych. Badania epidemiologiczne przeprowadzone w 2004 roku wykazały, że w Polsce choruje około 9% populacji dzieci w zależności od regionu kraju, a w grupie dzieci w wieku do 14 lat około 600 tysięcy choruje na astmę oskrzelową.
Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która charakteryzuje się zmiennym przebiegiem. Objawia się ona nawracającymi epizodami świszczącego oddechu, dusznościami, uściskiem w klatce piersiowej i kaszlem. Uciążliwe objawy astmy występują zwłaszcza w nocy lub we wczesnych godzinach porannych, a także po wysiłku fizycznym. Powtarzające się stany zapalne dróg oddechowych prowadzą do ich nadwrażliwości, a nawet do trwałego uszkodzenia. Napady astmy mogą być wywoływane przez:
• alergeny (roztocze, pyłki, zarodniki grzybów),
• wirusowe zakażenia dróg oddechowych,
• czynniki drażniące (dym tytoniowy, zanieczyszczenia, zapachy),
• czynniki fizyczne (zimne powietrze, wysiłek, zmiany pogody, hiperwentylacja),
• leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne),
• czynniki emocjonalne (stres),
• czynniki hormonalne (cykl miesięczny, ciąża, choroby tarczycy).
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce dotyczącą występowania astmy oskrzelowej u dzieci, Państwowa Inspekcja Sanitarna od 2004 roku realizuje wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych program profilaktyczny pt. „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”. Głównym celem programu jest uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki Astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia.
W roku szkolnym 2007/2008 w jedenastu szkołach podstawowych w powiecie brzeskim została wdrożona pierwsza edycja w/w programu. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu wraz z Urzędem Miasta w Brzegu zorganizowała szkolenie dla dyrektorów szkół, koordynatorów i realizatorów programu oraz pielęgniarek medycyny szkolnej. Spotkanie miało miejsce 18 października br. w Małej Sali Ratusza Miejskiego w Brzegu. Podczas szkolenia pracownik ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Marta Habrych omówiła założenia i metodykę programu, zadania koordynatorów i realizatorów programu. Zaprezentowane zostały materiały edukacyjne, które posłużą realizatorom w prowadzeniu edukacji wśród rodziców i uczniów. Zaproszony na szkolenie lek med. Zbigniew Kurzyca – pediatra, alergolog wskazał, że problemu astmy oskrzelowej u dzieci nie można lekceważyć. Mówił o potrzebie wczesnego rozpoznania tej choroby, co pozwala uniknąć ciężkich stanów i zaostrzeń oraz może zapobiec nieodwracalnemu uszkodzeniu dróg oddechowych. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że dziecko z astmą wcześnie wykrytą, prawidłowo leczoną może żyć i rozwijać się normalnie. Astma nie musi zaburzać fizycznego, psychicznego, społecznego czy intelektualnego rozwoju dziecka.
Dodatkowe informacje związane z programem edukacyjnym można uzyskać na stronie internetowej http://www.wolnoscoddechu.pl

Nie zapomnij udostępnić: