Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 12 września, 2007 Tytuł artykułu

Akcja „Sprzątania Świata – 2007”

Treść artykułu

W dniu 14-15 września 2007 roku na terenie Brzegu przeprowadzone będzie wielkie sprzątanie miasta w ramach akcji „Sprzątanie świata”. W roku bieżącym hasłem przewodnim kampanii jest:„OSZCZĘDZAJ. WYŁĄCZAJ. ODZYSKUJ. ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”
W akcji wezmą udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, średnich i gimnazjów, harcerze i brzescy działkowicze.
Uczestnicy akcji będą sprzątali tereny na swoich posesjach oraz tereny komunalne.
Burmistrz Miasta zakupił worki i rękawice, które będą przekazane uczestnikom akcji. Po zakończeniu sprzątania worki napełnione zebranymi śmieciami składane będą we wcześniej ustalonych miejscach, potem zabierane przez pracowników Zakładu Higieny Komunalnej i wywożone na teren Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. Wywóz odpadów oraz ich przyjęcie na wysypisko będzie społecznym udziałem tych jednostek w akcji „Sprzątania Świata”. Jednym z przesłanek akcji jest promowanie ekologicznych zachowań mieszkańców naszego miasta.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w akcji sprzątania naszego miasta w ramach akcji „SPRZĄTANIA ŚWIATA” proszę o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12 pok. nr 12, bud. B.
Pamiętajmy. Od nas samych zależy w jakim środowisku żyjemy.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: