Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 sierpnia, 2007 Tytuł artykułu

Ogłoszenie dotyczące stypendiów socjalnych

Treść artykułu

Urząd Miasta Brzeg informuje, że od 16 sierpnia 2007r. do 15 września 2007r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2007/2008. Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski mogą składać do 15 października 2007r. Stypendium socjalne przysługuje uczniowi/słuchaczowi w przypadku, gdy dochód w rodzinie na jedną osobę nie przekracza 351 zł. netto. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 w Biurze Oświaty, Kultury i Sportu w pokoju nr 1.
Szczegółowy regulamin przyznawania stypendiów umieszczony jest na stronie www.bip.brzeg.pl jako Uchwała Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005r. oraz Uchwała nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007r.

Burmistrz Miasta Brzeg
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: