- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Nowa kierownik oświaty

Jadwiga Trzęsowska – w wyniku przeprowadzonego konkursu – od 1 sierpnia br. jest nowym kierownikiem Biura Oświaty, Kultury i Sportu w brzeskim Urzędzie Miasta.
Nowa pani kierownik od lat pracuje w oświacie – m.in. uczyła chemii w brzeskich szkołach – dawnej Szkole Podstawowej nr 8 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Przez ostatnie pięć lat pracowała w Opolskim Kuratorium Oświaty, w którym prowadziła nadzór pedagogiczny nad brzeskimi szkołami.
– Myślę, że moje doświadczenie zawodowe bardzo mi pomoże w pracy w urzędzie – mówi.
Jadwiga Trzęsowska na co dzień mieszka w Brzegu, jest mężatką, ma jedną dorosłą córkę.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu