Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 15 maja, 2007 Tytuł artykułu

Rzecznik gościł w Brzegu

Treść artykułu

Przedstawiciele Zespołu Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu gościli 11 maja br. w brzeskim Urzędzie Miasta. Byli to: dr Maciej Lis (Pełnomocnik Terenowy RPO) oraz dwie pracownice, które przyjmowały interesantów w brzeskim magistracie.
Na wizytę należało się wcześniej zapisać. Skorzystało z tej możliwości czternaście osób, przyszły także osoby spoza listy. – To dużo – mówił Maciej Lis. – W czasie naszej wyjazdowej wizyty w Żarach zapisanych było tylko pięć osób. Jesteśmy dopiero na początku naszej akcji objazdowej, a Brzeg jest drugim z kolei miastem, które odwiedzamy. Będziemy pojawiać się także w kolejnych gminach.
W czasie, kiedy pracownice RPO przyjmowały zainteresowane osoby, dr Maciej Lis spotkał się z burmistrzem Wojciechem Huczyńskim oraz sekretarz miasta Krystyną Nowakowską – Bider, a także z dziennikarzami, którzy licznie przybyli na zorganizowaną konferencję prasową.
Wrocławski Zespół Terenowy RPO obejmuje swoim działaniem obszar południowo – zachodniej Polski (województwa dolnośląskie, opolskie, lubuskie). Działa od 1 sierpnia 2004 r. Zespół ten powstał jako pierwszy w Polsce, obecnie funkcjonują jeszcze dwa takie Zespoły – w Gdańsku i Katowicach.
– Ludzie zwracają się do nas generalnie z trzema rodzajami spraw – mówił Maciej Lis. – szeroko rozumiana gospodarka komunalna (m.in. lokale socjalne, dopłaty do czynszów, rachunki za energię cieplną), funkcjonowanie systemu emerytalno – rentowego oraz działalność służby zdrowia. Jest też czwarty rodzaj spraw – odnosi się on do osób przebywających w zakładach karnych, ale one nie mogą z oczywistych względów spotkać się z nami osobiście.
Pełnomocnik zespołu mówił także o tym, że znaczna część zgłaszających się do RPO osób, to osoby, którym nie można pomóc – chociażby z przyczyn formalnych (bo np. minął termin zaskarżenia jakiejś decyzji). Wszystkie sprawy wpływające do RPO są dokładnie weryfikowane.
Od początku swego istnienia, wrocławski Zespół Terenowy RPO rozpatrzył około czterdzieści spraw z terenu Brzegu.
Każda osoba, która ma skargi związane z naruszeniem jej praw i wolności obywatelskich, może się zwrócić osobiście do Zespołu Terenowego RPO we Wrocławiu na ulicę Wierzbową 5 (niedaleko Placu Dominikańskiego) w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 9-15 lub w środy w godzinach 10-17. Należy przyjść z dokumentami dotyczącymi konkretnej sprawy. Skargi (wraz z dokumentacją) można składać także listownie pisząc na adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Zespół Terenowy we Wrocławiu
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
Porady telefoniczne nie są udzielane.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: