Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 kwietnia, 2007 Tytuł artykułu

Posprzątaj po pupilku-apel

Treść artykułu

Szanowni Brzeżanie
Pragniemy poinformować, że Miasto Brzeg, wzorem innych miast Polski przystąpiło do realizacji programu pilotażowego, mającego na celu zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, chodników i terenów zieleni naszego miasta przez nieczystości po zwierzętach.
W ramach tego programu w miesiącu kwietniu 2007 r. na terenie miasta (parki miejskie, skwery) zostaną postawione zestawy sanitarne, które ułatwią właścicielom psów i kotów sprzątanie zanieczyszczeń po swoich pupilach. Zestawy te będą wyposażone w dwa pojemniki: górny do dystrybucji woreczków przeznaczonych do zbierania nieczystości, dolny na zebrane nieczystości.
Zapraszamy do korzystania z wyżej wymienionych zestawów sanitarnych i nie pozostawiania szczególnie uciążliwych nieczystości po swoich pupilkach.
Jednocześnie – w ramach promowania wyżej opisanych działań – zakupione zostały papierowe torebki (tzw. zbieraki) na zbieranie nieczystości po zwierzętach, które można bezpłatnie otrzymać w Urzędzie Miasta (Biuro Podawcze, BUOŚ, Straż Miejska), w sklepach zoologicznych na terenie miasta a także w gabinetach weterynaryjnych.
Prosimy o nie dewastowanie tych pojemników, gdyż dla poprawy higieny i estetyki miasta zakupiono je z pieniędzy publicznych.
O zaistniałych przypadkach dewastacji naszego wspólnego dobra, proszę powiadamiać Policję (997) lub Straż Miejską (077 4160660)
Ponadto przypominamy Państwu, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez to zwierzę w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego. Nieprzestrzeganie przepisu regulującego w/w obowiązki grozi sankcjami w postaci mandatu karnego w wysokości do 500 zł (art. 54 k.w.)

Burmistrz Miasta
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: