Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 kwietnia, 2007 Tytuł artykułu

Oświadczenie

Treść artykułu

PR-0622-36/2007                         13 kwietnia 2007 r.

W związku z opublikowanym w mediach oświadczeniem przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu pana Andrzeja Ogonka (dotyczącym korzystania ze służbowych telefonów oraz trybu zwoływania posiedzeń rady i komisji) nieprawdziwie informującego o działaniach Burmistrza Miasta Brzeg oświadczam, że:

 • nieprawdą jest, że „burmistrz uważa, że przewodniczący RM zasługuje jedynie na 100 zł miesięcznie limitu na rozmowy ze służbowej komórki”;
 • nieprawdą jest, że koszty „które za styczeń wyniosły 14,86 zł (brutto) są – zdaniem burmistrza – przyczyną, dla której od 1 marca 2007 r. ten numer został wyłączony”;
 • nieprawdą jest, „że burmistrz domaga się, by przewodniczący RM, jak i przewodniczący Komisji Stałych RM, uzgadniali z nim terminy i miejsca posiedzeń RM i Komisji Stałych RM”.

Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej pana Andrzeja Ogonka jest nieuczciwą manipulacją i insynuowaniem nigdy nie wypowiadanych, ani nie publikowanych opinii Burmistrza Miasta Brzeg, których to opinii Burmistrz Miasta nie a.
Wyjaśniając sprawę korzystania z telefonów służbowych informuję, że radni otrzymują diety, które mają być rekompensatą kosztów ponoszonych w związku ze sprawowaniem funkcji. Przypomnę, że pan radny Andrzej Ogonek piastując stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej pobiera dietę w wysokości 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset). Radny nie piastujący żadnej funkcji otrzymuje kwotę 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt). Kwoty te nie są opodatkowane. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymuje 1.050 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt) więcej, co powinno zrekompensować mu koszty pełnienia jego obowiązków, w tym korzystania z telefonów. Dlatego dziwnym wydaje się fakt publicznego wylewania żalów, że Pan Przewodniczący ma zbyt mało przywilejów. Przypomnę, że decyzje dotyczące telefonów używanych dotychczas przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zapadły nie z powodu kosztów dotyczących stycznia (w wysokości 14,86 zł), co świadomie i nieprawdziwie podaje przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Ogonek , a z powodu kosztów odnoszących się do wszystkich telefonów będących w dyspozycji pana Przewodniczącego Rady Andrzeja Ogonka wynoszących ponad 250 zł miesięcznie, co pan Przewodniczący Rady Andrzej Ogonek pomija w swoim oświadczeniu.
Reasumując temat telefonów wyjaśniam, że radni otrzymują dietę jako rekompensatę kosztów swojej działalności i żaden z nich nie zgłaszał potrzeby dodatkowych przywilejów, co czyni jedynie Przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Ogonek.
W związku z nieprawdziwym oświadczeniem pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Ogonka dotyczącym zwoływania sesji Rady Miejskiej, czy też Komisji Stałych oświadczam, że suwerenną decyzją Przewodniczącego Rady Miejskiej jest zwoływanie sesji Rady Miejskiej, jak i suwerenną decyzją przewodniczących Komisji jest zwoływanie Komisji. Jednakże przypominam, że jeśli radni chcą korzystać z pomieszczeń jakiegoś obiektu winni uzgodnić z właścicielem tego obiektu sposób korzystania z tych pomieszczeń. Funkcję właścicielską obiektów gminnych sprawuje Burmistrz Miasta Brzeg, dlatego radni chcąc korzystać z pomieszczeń Ratusza Miejskiego winni uzyskać zgodę burmistrza. Tak nakazuje kultura zachowań i prawo, które rozumie większość społeczeństwa, a czego nie rozumie przewodniczący Rady Miejskiej pan Andrzej Ogonek , lekceważąc prawo własności samowolnie dysponując pomieszczeniami Ratusza.
Ponadto, jeżeli radni chcą, by Komisje, czy też sesje Rady Miejskiej obsługiwali pracownicy Urzędu Miasta, to zarówno kultura zachowań, ale i obowiązujące prawo wymaga uzyskania na to zgody kierownika Urzędu Miasta, którym jest Burmistrz Miasta Brzeg. Niestety i tego Przewodniczący Rady pan Andrzej Ogonek nie chce zrozumieć.
Reasumując – to suwerenną decyzją radnych jest ustalanie terminów, jak i miejsca spotkań. Jednakże, jeżeli chcą wykorzystywać mienie gminy lub chcą, by ich spotkania były obsługiwane przez pracowników Urzędu, wówczas muszą to uzgodnić z Burmistrzem Miasta Brzeg, który odpowiada za mienie gminy i za pracowników Urzędu Miasta Brzeg. Jeśli chcą spotykać się w obiektach nie będących własnością gminy, za które nie odpowiada burmistrz, to burmistrz nie musi być nawet informowany o takim spotkaniu.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić:

Informacje o gminie

Informacje kontaktowe

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:15 – 16:15 | wtorek-piątek: 7:15 – 15:15
Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta:
poniedziałek – piątek 7.30 – 14.00 (przerwa 11:00 – 11:30)
Adres e-mail:
um@brzeg.pl
Telefon
77 416 99 70
NIP: 747-12-48-878 |REGON: 530517840

Dołącz do nas w social media

Standard Obsługi Klienta

Przydatne informacje

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.SWIFT KOD (BIC): WBKPPLPP

 • Dochody
  20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
  IBAN: PL 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
 • Podatki
  68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
  IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
 • Depozyt
  94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
  IBAN: PL 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
 • Strefa Płatnego Parkowania
  95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
  IBAN: PL 95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
  IBAN: PL 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149