Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 marca, 2007 Tytuł artykułu

„TRZYMAJ FORMĘ!”

Treść artykułu

Do szkół wchodzi nowy ogólnopolski program edukacyjny pt:„TRZYMAJ FORMĘ!”. Program realizowany będzie wśród uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców.
Inauguracją w/w programu było szkolenie dla koordynatorów szkolnych powiatu brzeskiego, zorganizowane przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Brzegu i Urząd Miasta Brzeg, które odbyło się w Ratuszu Miejskim
w dniu 02.03.2007 roku.

Program realizowany jest w oparciu o Porozumienie w sprawie określania zakresu
i szczegółowych zasad pomiędzy Głównym Inspektoratem Sanitarnym a Stowarzyszeniem „Polska Federacja Producentów Żywności” z dnia 10 października 2006r.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o indywidualną odpowiedzialność i wolny wybór jednostki.
W powiecie brzeskim program realizować będzie sześć placówek tj.: Publiczne Gimnazjum w Kościerzynach, PG w Skorogoszczy, PG w Olszance, PG w Łosiowie, PG przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu oraz PG przy Zespole Szkół Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu.
Zadaniem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzanie ich wiedzy
o świecie. Realizowany jest on metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
.
Na łamach „Panoramy Powiatu Brzeskiego” cyklicznie ukazywać się będą informacje dotyczące realizacji programu „TRZYMAJ FORMĘ!” w powiecie brzeskim.
Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej: www. trzymajforme.pl

Marta Habrych
PSSE Brzeg
Robert Wiatr
UM w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: