- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Projekt produktu turystycznego „Ziemia Brzeska”

12 lutego b.r. w Urzędzie Miejskim w Brzegu odbyło się spotkanie w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”, którego przedmiotem jest wypracowanie produktu turystycznego pod roboczą nazwą „Ziemia Brzeska”.
W spotkaniu uczestniczyło około 20 podmiotów zainteresowanych utworzeniem Grupy Partnerskiej i wypracowaniem wiodącego produktu turystycznego obejmującego Brzeg i okolice. Produkt turystyczny „Ziemia Brzeska” powstaje w oparciu o szczególne walory zachowanego dziedzictwa kulturowego w postaci średniowiecznych polichromii zlokalizowanych w Brzegu i okolicznych kościołach. Dodatkowo produkt ten poszerzony zostanie o inne atrakcje związane z walorami naturalnymi okolic Brzegu (Stobrawski Park Krajobrazowy, rzeki i zbiorniki wodne) oraz specjałami kuchni kresowej. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia językowe i zawodowe dla osób z branży turystycznej. Grupa Partnerska ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pracach nad produktem turystycznym. Można kontaktować się drogą mailową – promocja@brzeg.pl lub osobiście – z Piotrem Serwadczakiem z Biura Inicjatyw Gospodarczych i Promocji – pokój nr 8 w budynku B Urzędu Miasta w Brzegu.

Kolejne spotkanie w ramach projektu obędzie się 28 lutego br. w ratuszu miejskim.
Bartłomiej Kostrzewa
Kierownik Biura Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
UM Brzeg