Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 stycznia, 2007 Tytuł artykułu

Zgłoś swój teren do bazy.

Treść artykułu

W związku z zainteresowaniem inwestorów zewnętrznych terenami inwestycyjnymi na terenie Brzegu zwracamy się z prośbą do osób fizycznych i osób prawnych, które są w posiadaniu powyższych terenów i są zainteresowane ich zbyciem o przesłanie swoich ofert drogą mailową na adres promocja@brzeg.pl. Przesłana oferta powinna zawierać następujące dane:
– położenie terenu (ulica ),
– powierzchnia terenu w ha, opis czy istnieje możliwość powiększenia,
– informację dotyczącą nieruchomości (właściciel, aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego),
– charakterystykę działki (klasa gruntów z powierzchnią, różnica poziomów, czy jest obecnie użytkowana, przeszkody występujące na powierzchni, ograniczenia ekologiczne),
– ograniczeni budowlane (procent dopuszczalnej zabudowy, ograniczenia wysokość budynków),
– połączenie transportowe (droga dojazdowa do terenu, rodzaj, szerokość, odległość od drogi krajowej, powiatowej, autostrady, bocznicy kolejowej),
– istniejąca infrastruktura (przyłącze elektryczne, gazowe, wodne, kanalizacja, telefonia, odległości od przyłączy),
– numer telefonu kontaktowego i adres email osoby upoważnionej do kontaktu.
Zgromadzone przez nas dane zostaną wpisane do bazy terenów inwestycyjnych. Informuję, że zamieszczenie powyższych informacji jest bezpłatne.
Szczegółowych informacji udziela Robert Wiatr (tel. 077 416 98 93) – pokój nr 14 na parterze budynku Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12.
Robert Wiatr
UM w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: