Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 listopada, 2006 Tytuł artykułu

BIOGAZ tuż tuż

Treść artykułu

W ostatnich dniach na brzeskiej oczyszczalni ścieków rozpoczęły się zasadnicze prace polegające na montażu komór fermentacyjnych (WKF), zbiornika biogazu i pozostałych urządzeń składających się na instalację biogazu. Rozbudowa oczyszczalni prowadzona jest w ramach współfinansowanego ze środków unijnych (Fundusz Spójności) Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”.
Obecnie w Polsce dzięki wielu zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom w sektorze gospodarki ściekowej większość oczyszczalni nie ma problemu z uzyskaniem ścieków o wymaganej czystości. Największą bolączką eksploatatorów jest gospodarka osadami. Tym bardziej, że im efektywniej oczyszczane są ścieki komunalne, tym więcej powstaje z nich osadów. Jak pokazuje przykład Brzegu, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych osad może z kłopotliwego i niebezpiecznego odpadu stać się cennym surowcem. Oddanie do użytku instalacji biogazu pozwoli nie tylko na zmniejszenie objętości powstających ze ścieków osadów, ale także umożliwi …. produkcję z nich energii elektrycznej i cieplnej.
Ponadto dzięki procesom biologicznym zachodzącym w komorach fermentacyjnych (WKF) osad zostaje ustabilizowany, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystywanie go m. in. do celów rolniczych.
Pozostaje tylko czekać na zakończenie budowy i rozruch urządzeń, który planowany jest na połowę przyszłego roku.
Jednostka Realizująca Projekt

Nie zapomnij udostępnić: