Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 października, 2006 Tytuł artykułu

Ostatnia sesja

Treść artykułu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26.10.2006 r. o godzinie 13.00 w Ratuszu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 23.10.2006 roku.
4) Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
5) Interpelacje i wnioski radnych.
6) Informacja ze złożonych oświadczeń majątkowych:
a) Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych przez radnych;
b) Burmistrza Miasta o złożonych przez osoby do tego zobowiązane.
7) Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w kadencji 2002-2006 roku.
8) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady w kadencji 2002-2006 roku.
9) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10) Wolne wnioski i informacje.
11) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.10.2006 roku.
12) Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
(-)Janusz Gil

Nie zapomnij udostępnić: