- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Rok szkolny się zbliża

Narada dyrektorów brzeskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów odbyła się 29 sierpnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Wzięli w niej udział także m.in. burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, jego zastępca Mirosław Stankiewicz, Stanisław Kowalczyk (kierownik Biura Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta) oraz Bogusława Lubieniecka (kierownik Oddziału Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Opolu).
Na początku spotkania uroczyście zostały wręczone akty powierzenia stanowiska dyrektora czwórce dyrektorów wybranych niedawno w konkursach na te stanowiska. Otrzymali je: Krzysztof Kubiak (Publiczne Gimnazjum nr 1), Jerzy Wrębiak (PG 3), Bożena Kwiecińska – Gromulska (Przedszkole Publiczne nr 5) oraz Krystyna Kłosiewicz (PP 1). Są to osoby, które dotychczas kierowały tymi placówkami.
W trakcie narady m.in. rozmawiano o nadchodzącym roku szkolnym, a także o przepisach związanych z Kartą Nauczyciela, czy awansem zawodowym. Mówiono również o funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, wieloletnim programie sportowym dla dzieci i młodzieży, pomocy socjalnej i stypendialnej dla uczniów oraz o remontach placówek oświatowych.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu