- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Brzeg wśród najlepszych gmin

W najnowszym prestiżowym rankingu samorządów 2006 „Najlepsze gminy miejskie i miejsko – wiejskie” opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Gmina Miasto Brzeg zajęła 83 miejsce. W pierwszej setce jest jeszcze tylko jedna gmina z województwa opolskiego (Ozimek na 29 miejscu). Pierwsze miejsce zajął Międzyrzecz z województwa lubuskiego.
Ranking opracowany został na podstawie następujących kryteriów:
– tempo wzrostu wydatków majątkowych (2002 – 2005),
– pozyskane środki unijne na 1 mieszkańca (2004 – 2005),
– zadłużenie (zobowiązania do dochodów 2002 – 2005),
– nadwyżka operacyjna (2002 – 2005),
– tempo wzrostu dochodów własnych (2002 – 2005),
– przyrost zadłużenia do nakładów inwestycyjnych (2002 – 2005),
– dynamika wydatków: transport, ochrona środowiska (2002 – 2005),
– udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi (2002 – 2005),
– wydatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (2002 – 2005),
– wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów (2004 – 2005),
– liczba podmiotów gospodarczych (2002 – 2005),
– czy urząd działa na podstawie normy ISO,
– czy w urzędzie opracowano wieloletnie plany inwestycyjne (2002 – 2005), – liczba złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych (2002 – 2005). 

Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu