- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Obchody 40. rocznicy wydarzeń brzeskich z 26 maja 1966 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki Katolickiej w Brzegu, Starosta Powiatu Brzeskiego oraz Burmistrz Miasta Brzegu zapraszają na uroczystości związane z obchodami powyższej rocznicy, które odbędą się 10 i 11 czerwca br. w Brzegu pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza.

Program obchodów:
10 czerwca (Sobota)
15.00 – Konferencja naukowa pt. ”Wydarzenia brzeskie 26 maja 1966 r. Opozycja – Kościół – komunistyczna bezpieka na terenie powiatu brzeskiego w latach 1945 – 1966”

Tematy referatów:
1. dr K. Szwagrzyk: "Organizacje niepodległościowe na terenie powiatu Brzeg w latach 1945 – 1956"
2. dr T. Balbus: "Geneza I kierunku działalności Urzędu Bezpieczeństwa w Brzegu" w pierwszych latach powojennych"
3. mgr S. Bogaczewicz: "Obchody Millenium Chrztu Polski na terenie Archidiecezji Wrocławskiej"
4. Ks. prof. J. Pater: „Służba Bezpieczeństwa PRL wobec ordynariusza wrocławskiego kardynała Bolesława Kominka”
5. mgr J. Jakubów: „Kryptonim „Obrońca Wiary” walka bezpieki z dziekanem brzeskim ks. Kazimierzem Makarskim”

11 czerwca (niedziela)
 
13.00
– Msza św. koncelebrowana z udziałem kardynała J.E. Henryka Gulbinowicza
oraz wikarych parafii brzeskiej sprawujących swą posługę w 1966 r.
Homilię wygłosi ks. dziekan Kazimierz Nawrotek

14.30 – otwarcie wystawy pt. Nieznane karty z historii miasta – Brzeg w tajnych dokumentach komunistycznej bezpieki”. Opracowanie wystawy: Stanisław Bogaczewicz, Sylwia Krzyżanowska, Krzysztof Szwagrzyk, Wojciech Trębacz