- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ojciec Święty Benedykt XVI poświęcił kamień węgielny pod brzeski pomnik

Podczas mszy świętej na krakowskich błoniach 28 maja 2006 papież Benedykt XVI poświęcił Akt Erekcyjny pomnika Jana Pawła II w Brzegu. W specjalnej tubie, przygotowanej przez brzeski Meprozet znalazł się akt fundacji pomnika opatrzony pieczęciami wszystkich brzeskich parafii oraz pieczęciami miasta i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Brzegu. Tuba ta wraz z innymi kamieniami węgielnymi pod budowę kościołów i pomników z całej Polski znalazła się na specjalnie usypanej rampie, u stóp ołtarza, przy którym papież odprawiał mszę. Wzięli w niej także udział przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II – Lucyna Bończak i Romuald Nowak, którzy udali się do Krakowa wraz z grupą wiernych z Parafii Św. Krzyża pod duchową opieką księdza Adama Olczykowskiego.
Termin wmurowania kamienia węgielnego budowanego pomnika Jana Pawła II zależeć będzie od tempa prac remontowych na Placu Niepodległości przy ulicy Długiej i od naszej ofiarności, o którą także przy tej okazji apelujemy.
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II