Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 czerwca, 2024 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Brzeg, dnia 29-05-2024 r.

 

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz.609) Burmistrz Brzegu przedstawia Radzie Miejskiej Brzegu Raport o stanie Gminy za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Brzeg za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy. Uwzględniając zapis ust. 7 pkt 2 wymienionego artykułu mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Natomiast wedle ust. 8 omawianego przepisu zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Podczas obrad mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności składanych zgłoszeń.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Brzeg odbędzie się 20 czerwca 2024 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2024 r. (środa) w godzinach 7.15-15.15 w biurze podawczym/kancelarii Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12. Zgłoszenia winy być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu – debata nad raportem.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączeniu oraz na stronie bip.brzeg.pl Zakładka: Rada Miejska Brzegu, Ogłoszenia i Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu, Kadencja 2024-2029 oraz pod linkiem: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_1487

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Waldemar Wysocki

Materiały (1)

formularz zgłoszenia lista poparcia
Format: docx Data publikacji: 2024-06-05 09:53:10
Nie zapomnij udostępnić: