- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uroczyste powitanie żołnierzy powracających z Pakistanu

W dniu 16.02.06 na terenie 1 Brzeskiej Brygady saperów odbyło się uroczyste powitanie żołnierzy Kontyngentu.W powitaniu wzięli udział m.in. wojewoda opolski Bogdan Tomaszek oraz przedstawiciele władzy samorządowych burmistrz Miasta Brzegu Wojciech Huczyński i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Pikor.
Jako przedstawiciel władz samorządowych Brzegu w uznaniu zasług poczynionych na rzecz naszego miasta na arenie krajowej jak i międzynarodowej odznaczył 1 Brzeską Brygadę Saperów im. T. Kościuszki Honorowym Medalem Miasta Brzeg – Bene Meriente – Dobrze Zasłużonemu, a żołnierzom, którzy powrócili z misji, w dowód uznania wręczył listy gratulacyjnie i pamiątkowe albumy.
Listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy otrzymali:

1. ppłk Andrzej ROSA – Dowódca PKW PAKISTAN
2. mjr Damian CIACIURA – Zastępca Dowódcy PKW PAKISTAN
3. mjr Mariusz SKULIMOWSKI – Dowódca Narodowego
Elementu Wsparcia NSE
4. ks. ppłk Mariusz ŚLIWIŃSKI – kapelan kontyngentu
5. kpt. Arkadiusz PLUTA – dowódca grupy działań specjalnych
6. kpt. Mariusz OCHALSKI – dowódca kompanii inżynieryjnej
7. ppor. Ewę NOWICKĄ – dowódca plutonu saperów kompanii inżynieryjnej

Robert Wiatr
BIGiP UM w Brzegu