Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 lutego, 2006 Tytuł artykułu

Miasto pomaga bezrobotnym

Treść artykułu

Bezrobotni bez prawa do zasiłku z terenu Brzegu dzięki Urzędowi Miasta biorą udział w pracach społecznych. Stosowne porozumienie w tej sprawie podpisali burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński oraz starosta brzeski Stanisław Szypuła. Zawarte ono zostało na okres od 10 lutego do 22 grudnia br.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu wytypował 106 osób, które spełniają wymogi formalne i mogą brać udział w pracach społecznych. Organizacją prac zajmuje się Urząd Miasta, a nadzoruje ich Zakład Higieny Komunalnej w Brzegu. W pierwszych dniach trwania prac społecznych bezrobotni m.in. usuwali lód z chodników i placów w mieście.
Bezrobotni pracują po 2 godziny dziennie w dni robocze, czyli w ciągu tygodnia mogą przepracować 10 godzin. Skład osobowy pracujących zmienia się na bieżąco – np. w jednym dniu pracuje kilkadziesiąt osób. Otrzymują oni wynagrodzenie w kwocie 6 złotych za godzinę. Pieniądze te w 60% pochodzą z puli Funduszu Pracy , pozostałe 40% finansuje brzeski Urząd Miasta, który ponosi również koszty związane z zabezpieczeniem pracujących w środki BHP i narzędzia pracy.
– Cieszę się, że ponad sto osób bezrobotnych z terenu Brzegu może pracować, co prawda w ograniczonym zakresie, ale jednak – mówi Wojciech Huczyński, burmistrz Brzegu. – Jeżeli tylko będą pojawiać się kolejne formalne możliwości pomocy gminy przy zatrudnianiu bezrobotnych, na pewno z nich skorzystamy.

Robert Wiatr
UM w Brzegu 
BIGiP UM w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: