Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 marca, 2024 Tytuł artykułu

Wniosek na termomodernizację Domu III Sektora i Punktu Pomocy Kryzysowej złożony

Treść artykułu

Gmina Brzeg wspólnie z Gminą Olszanka złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, w ramach działania 2.1 Efektywność energetyczna na kompleksową termomodernizację:

– Domu III Sektora (dawny łącznik Zarządu Nieruchomości Miejskich) przy ulicy Moniuszki,

– Budynku Punktu Pomocy Kryzysowej przy ulicy Piastowskiej 29 A,

– Świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach.

W ramach termomodernizacji przewidziane jest m.in. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia stropodachów, montaż central wentylacyjnych z rekuperacją, wymiana c.o., montaż instalacji fotowoltaicznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne. Dodatkowo w Domu III Sektora przewidziano instalację windy dla osób niepełnosprawnych.

Wartość zadania wynosi 3 530 988,36 zł, z czego dofinansowanie unijne 3 001,340,09 zł (85%). Realizacja w/w przedsięwzięć przewidziana jest w roku 2025. Będą to kolejne zadania termomodernizacyjne dzięki którym poprawi się standard funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy Brzeg oraz obniżą się koszty bieżącego utrzymania budynków, co pośrednio wpłynie na poprawę jakości środowiska dzięki zmniejszonej emisji CO2.

Nie zapomnij udostępnić: