Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 marca, 2024 Tytuł artykułu

Oferta na realizację zadania publicznego w 2024 r. pn.: ,,Zajęcia deskorolkowe”

Treść artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu z dnia 27.03.2024 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę: Brzeskiego Stowarzyszenia Sportów Ekstremalnych „Boneless”, prowadzącego działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Brzeg, na realizację zadania publicznego w 2024 r. pn.: ,,Zajęcia deskorolkowe”.

Materiały

Ogłoszenie Burmistrza
Format: pdf Data publikacji: 2024-03-27 13:35:14
Oferta
Format: pdf Data publikacji: 2024-03-27 13:35:17
Nie zapomnij udostępnić: