Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 16 lutego, 2024 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu z dnia 16.02.2024 r. na realizację zadania publicznego w 2024 r. pn.: ,,Wieczory lisztowskie w Brzegu w okresie marzec-maj 2024 r.”

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę: Towarzystwa im. Ferenca Liszta prowadzącego działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Brzeg, na realizację zadania publicznego w 2024 r. pn.: ,,Wieczory lisztowskie w Brzegu w okresie marzec-maj 2024 r.”. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@brzeg.pl w terminie do 23.02.2024 r.

 

Ogloszenie-Burmistrza-z-dn.-16.02.2024-r.

Ogloszenie-Burmistrza-z-dn.-16.02.2024-r.
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-16 12:28:58
Oferta + akceptacja
Format: pdf Data publikacji: 2024-02-16 12:30:05
Nie zapomnij udostępnić: