Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne pn. „EUROPEJSKIE OPOLSKIE – 20 LAT CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ”

Treść artykułu

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne pn. „EUROPEJSKIE OPOLSKIE – 20 LAT CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ”, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem:

https://bip.opolskie.pl/2024/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-w-2024-roku-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-wspierania-inicjatyw-aktywizujacych-spolecznosci-lokalne-pn/

Nie zapomnij udostępnić: