Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień”

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu ogłasza z dniem 19.01.2024 .r. otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego, skierowanego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie tej ustawy, w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień”.

Burmistrz Brzegu zaprasza do składania ofert.

Materiały

Ogłoszenie
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-19 13:02:22
Zarządzenie
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-19 13:02:24
Regulamin
Format: pdf Data publikacji: 2024-01-19 13:02:25
Nie zapomnij udostępnić: