Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

Spotkanie opłatkowo-noworoczne Kresowian

Treść artykułu

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprosiło brzeskie środowiska kresowe oraz swoich przyjaciół na wspólne spotkanie noworoczne, które odbyło się dziś, 13 stycznia 2024 r. w Restauracji Wozownia. Składanie życzeń oraz dzielenie się opłatkiem poprzedzone było wręczeniem odznaczeń, a uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać ciekawych opowieści dotyczących Kresów.

Licznie zebranych gości przywitała Przewodnicząca Towarzystwa, Pani Alicja Heflich. W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, który otrzymał medal oraz dyplom uznania za wspieranie środowiska kresowego. Burmistrz przekazał wszystkim najlepsze życzenia na rozpoczynający się 2024 rok i podziękował za działalność brzeskich Kresowian, którzy odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Warto bowiem pokreślić, że wychowali oni wielu miłośników, kultywujących tradycję mieszkańców dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej.

 

Nie zapomnij udostępnić: