Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 listopada, 2005 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w Brzegu – 25 listopada 2005 r.

Treść artykułu

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Brzegu rozpocznie się 25 listopada br. o godzinie 9.30 w brzeskim ratuszu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.10.2005 r.
4. Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Przedstawienie projektu budżetu miasta Brzegu na 2006 rok.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie miasta na 2005 rok (druk nr 1, 2, 3, 4, 5);
b) podatku od nieruchomości (druk nr 6);
c) ustalenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości (druk nr 7);
d) ustalenia stawek podatku od środków transportowych (druk nr 8);
e) podatku od posiadania psów (druk nr 9);
f) opłaty targowej (druk nr 10);
g) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na pokrycie kosztów bieżących remontów substancji mieszkaniowej stanowiącej własność gminy Miasto Brzeg (druk nr 11);
h) odpłatności za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Brzeg (druk nr 12);
i) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (druk nr 13);
j) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk nr 14).
8. Informacja dotycząca bieżącej realizacji Programu Pomocy Społecznej na terenie miasta Brzegu
9. Omówienie sprawy podwyższenia cen usługi wywozu nieczystości stałych.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Projekty uchwał sesyjnych znaleźć można na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Miasto Brzeg pod adresem http://bip.brzeg.pl/?id=442
Przypominamy, że obradom radnych przysłuchiwać mogą się wszyscy chętni. 

Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: