Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 4 stycznia, 2024 Tytuł artykułu

RUSZA KOLEJNA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO BRZEGU (BOB)

Treść artykułu

Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczy 100 tysięcy zł. Daje to brzeżanom możliwość wpływu na rozdysponowanie tej kwoty poprzez zgłoszenie projektu do realizacji, jak również poprzez poparcie projektów zgłoszonych przez innych mieszkańców.

W terminie od 1 lutego do 20 lutego 2024 r. można zgłaszać projekty w  dwóch kategoriach:

  • inwestycyjne – środki przeznaczone na ten cel to 70 tysięcy zł,
  • pozostałe – środki przeznaczone na ten cel to 30 tysięcy zł.

Ze środków BOB mogą być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy, określonym w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r.

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Brzegu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Do formularza zgłoszeniowego załącza się listę podpisów mieszkańców popierających projekt w ilości co najmniej:

  • 30 podpisów w przypadku projektu inwestycyjnego,
  • 15 podpisów w przypadku pozostałych projektów.

Głosowanie potrwa od 29 marca do 22 kwietnia 2024 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Lista zwycięskich projektów dostępna będzie na stronie https://budzetobywatelski.brzeg.pl, stronie podmiotowej IP https://bip.brzeg.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu https://brzeg.pl

Projekty, które otrzymają największą ilość głosów, oddanych przez mieszkańców Brzegu, będą realizowane w 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w decydowaniu, na jakie cele Gmina ma przeznaczyć 100.000zł.

BURMISTRZ
(-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: