Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 grudnia, 2023 Tytuł artykułu

Dusze Oszpecone Słowami

Treść artykułu

Przemoc psychiczna i emocjonalna to ważny temat, który dotyka wielu z nas, ale często jest przemilczany lub bagatelizowany. Kampania „Dusze Oszpecone Słowami” ma na celu podnieść świadomość na ten temat i zachęcić do działania.

Przemoc nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka. Często to słowa, które ranią najbardziej. Przemoc psychiczna obejmuje zachowania, które naruszają naszą godność, samoocenę i zdrowie psychiczne. To manipulacja, poniżanie, zastraszanie, kontrola i izolacja, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla ofiar.

Przemoc psychiczna może dotyczyć każdej grupy społecznej, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Dzieci, kobiety i mężczyźni mogą być ofiarami przemocy psychicznej ze strony partnerów, rodzin, czy osób najbliższych.

Chcielibyśmy przypomnieć, że istnieją miejsca i instytucje, które oferują wsparcie osobom doświadczającym przemocy oraz tym, którzy są narażeni na takie sytuacje. Jeśli kiedykolwiek doznałeś/aś przemocy ze strony osoby najbliższej lub obawiasz się, że taka sytuacja może Cię dotknąć w przyszłości, nie krępuj się poprosić o pomoc.

Oto kilka instytucji, do których możesz się zwrócić:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Bolesława Chrobrego 32a w Brzegu – pomoże w sprawach socjalnych oraz bytowych.
– Punkt Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowska 29a w Brzegu – zapewni pomoc psychologiczną, prawną oraz specjalistyczną w zakresie przeciwdziałania przemocy.
– Zespół Interdyscyplinarny przy ul. Piastowska 29a w Brzegu – obejmuje działania pomocowe w ramach procedury Niebieskie Karty.
– Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Robotniczej 12 w Brzegu – miejsce, w którym złożysz wniosek o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskasz inną pomoc związaną z nadużywaniem alkoholu.
– Prokuratura i Policja – organy, do których możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich oraz uzyskać informacje o dalszym toku postępowania.
– Sąd rodzinny – miejsce, w którym złożysz pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.
– Ochrona zdrowia – placówki medyczne, w których uzyskasz zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, poprosisz o pomoc lekarską oraz dowiesz się o adresy specjalistycznych poradni lekarskich.

Pamiętaj, że nie jesteś sam/a w tej sytuacji. Możesz liczyć na wsparcie społeczności i specjalistów gotowych Ci pomóc. Nie krępuj się szukać pomocy, bo zasługujesz na życie bez przemocy i strachu.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Razem możemy zrobić wiele, aby przeciwdziałać przemocy i chronić nasze dusze przed oszpecającymi słowami. Dzielmy się tą wiadomością, aby dotarła do jak największej liczby osób. #DuszeOszpeconeSłowami #PrzeciwdziałaniePrzemocy

Nie zapomnij udostępnić: