Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 grudnia, 2023 Tytuł artykułu

Wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w latach 2024-2025

Treść artykułu

Zarządzenie Nr 4556/23 Burmistrza Brzegu z dnia 28.12.2023 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sferze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach zadania „Prowadzenie w latach 2024-2025 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Brzeg”.

Materiały

Zarządzenie
Format: pdf Data publikacji: 2023-12-28 13:14:18
Nie zapomnij udostępnić: