Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 grudnia, 2023 Tytuł artykułu

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

Treść artykułu

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

12 grudnia – 26 grudnia 2023 r.

 

Sposób konsultacji:

Ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dzd@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego oraz z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVIII/599/2023 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2023 r.

 

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

 

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje
wraz z harmonogramem konsultacji:

 

Uchwała Nr 11084/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 grudnia 2023 r.

 

 

Materiały (2)

Formularz uwag OLO w Woskowicach Małych (005)
Format: pdf Data publikacji: 2023-12-13 10:35:17
Uchwała ZWO Nr 11084 z dnia 7 grudnia 2023 (003)
Format: pdf Data publikacji: 2023-12-13 10:35:38
Nie zapomnij udostępnić: