Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 grudnia, 2023 Tytuł artykułu

Przyszłość Bez Granic

Treść artykułu

Przyszłość Bez Granic: Polsko-Ukraiński Projekt Dziecięcy, realizowany w Domu Trzeciego Sektora w Brzegu przy ulicy Plac Moniuszki 1, w Punkcie Integracji Polsko-Ukraińskiej miał na celu stworzenie bezpiecznego i inspirującego środowiska, w którym dzieci oraz młodzież z Polski i Ukrainy mogły rozwijać swoje umiejętności, budować relacje międzykulturowe i kreatywnie spędzać wolny czas. Zajęcia trwały od 14 listopada do 7 grudnia 2023 roku. Projekt był finansowany ze środków Gminy Brzeg w ramach profilaktyki alkoholowej.

W ramach projektu realizowano warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologa. Opiekę nad dziećmi sprawowali również specjaliści posiadający wykształcenie pedagogiczne bądź uprawnienia do pracy z dziećmi. W zajęciach uczestniczyli także studenci realizujący praktyki. Kadrze prowadzącej zależało, aby dzięki zajęciom i warsztatom zwiększyć świadomość dzieci oraz młodzieży na temat szkodliwości uzależnień i zachowań ryzykownych, budować mosty międzykulturowe i wzmacniać więzi między uczestnikami projektu oraz rozwinąć umiejętności społeczne uczestników. Działaniami projektowymi, odbywającymi się w Punkcie Integracji Polsko-Ukraińskiej były m.in. zajęcia terenowe, integracyjne czy też warsztaty plastyczne i artterapeutyczne.  Podjęte działania przyczyniły się do budowania lepszej przyszłości dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy, pomagając im unikać uzależnień i tworzyć silne więzi międzykulturowe.

Nie zapomnij udostępnić: