Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 grudnia, 2023 Tytuł artykułu

Kolejne przejścia dla pieszych będą bezpieczniejsze

Treść artykułu
Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa na pięciu przejściach dla pieszych. Prace, jakie zostaną zrealizowane w ramach zadania to m.in. wykonanie dedykowanego doświetlenia oraz oznakowania pionowego i poziomego. Dziś, 7 grudnia 2023 roku nastąpiło oficjalne podpisanie umów na realizację tego zadania. Swoje podpisy złożyli Jerzy Wrębiak Burmistrz Brzegu oraz przedstawiciele firmy Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek” Sp.J. z Brzegu – Piotr Jarząbek i Radosław Jarząbek.
Trzy przejścia dla pieszych przy ulicy Bohaterów Monte Cassino i dwa przy ulicy Robotniczej zostaną przebudowane w ramach przedmiotowego projektu. Oprócz wykonania dedykowanego doświetlenia i oznakowania, zamontowane zostaną płyty integracyjne oraz obniżone zostaną krawężniki. Dodatkowo, nawierzchnie jezdni i chodników w pobliżu tych przejść zostaną wymienione, zamontowane będą progi zwalniające wyspowe, a teren zieleni przyulicznej zostanie odpowiednio zagospodarowany.
Wartość zadania to ponad 2 mln zł, a przyznane dofinasowanie to niemal 1,5 mln zł, co stanowi ponad 70% kosztów kwalifikowanych projektu.
Nie zapomnij udostępnić: