Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 listopada, 2023 Tytuł artykułu

Monitoring projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Treść artykułu

Przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Informujemy, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. został zatwierdzony wniosek rozliczający projekt grantowy pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i tym samym rozpoczął się 2 letni okres zachowania trwałości projektu, który będzie trwał do 25 kwietnia 2025r.

Zgodnie z zapisami Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Brzeg ujętej w Zarządzeniu nr 2991/2022 Burmistrza Brzegu z dnia 4 lipca 2022 r. https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastawBrzegu/document/860468/Zarzadzenie-2991_2022

stanowiącej jednocześnie załącznik nr 3 do umowy darowizny – rodzice, opiekunowie prawni bądź osoby pełnoletnie mają obowiązek utrzymania przedmiotu darowizny w należytym stanie i poddania się procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu.

Wszystkim osobom, które otrzymały sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”   przypominamy o konieczności złożenia Oświadczeń w ramach monitoringu projektu.

Terminy na złożenie oświadczeń o trwałości projektu przez osoby, które otrzymały sprzęt w ramach projektu, przedstawia się następująco:

  1. 1-30 listopada 2023
  2. 1-30 listopada 2024

Oświadczenie należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta, ul. Robotnicza 12,

49-300 Brzeg

Poniżej zamieszczamy do pobrania wzór oświadczenia.

Projekt grantowy  realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2561/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .

 

Załączniki:

  1. Procedura
  2. Oświadczenie

 

 

Materiały

procedura
Format: doc Data publikacji: 2023-11-22 14:07:01
oświadczenie
Format: docx Data publikacji: 2023-11-22 14:07:02
Nie zapomnij udostępnić: