Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 listopada, 2023 Tytuł artykułu

II nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Treść artykułu

Uwaga Mieszkańcy Gminy Brzeg!

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany węglowych źródeł ciepła w zabudowie wielorodzinnej. Gmina Brzeg prowadzi nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w II edycji programu „CIEPŁE MIESZKANIE”.

Jeżeli jesteście Państwo:

 •  osobą fizyczną, posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności
  lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego,
 •  lub najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy (jeżeli
  nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność
  gminy),
 •  lub małą wspólnotą mieszkaniową (od 3 do 7 lokali mieszkalnych)
  i chcecie skorzystać z w/w dofinansowania, zapraszamy do złożenia/
  wysłania wstępnej deklaracji udziału w II naborze programu „Ciepłe
  Mieszkanie” do dnia 15.12.2023 r.:
  ➢ stacjonarnie w Biurze Podawczym Urzędu, ul. Robotnicza 12,
  49-300 Brzeg,
  ➢ pocztą na adres Urzędu: ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg,
  ➢ drogą elektroniczną na adres mailowy: um@brzeg.pl

Druk deklaracji jest dostępny w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu oraz na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowe informacje pod numerami tel.: 77 404 70 46 i 77 404 56 27.

Jednocześnie przypominamy, że nadal trwa nabór wniosków w ramach I edycji programu „Ciepłe Mieszkanie” (dofinansowanie wyłącznie dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym). Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie do I naboru i ankiet do II naboru.

Materiały

Ankieta
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-20 11:27:40
Nie zapomnij udostępnić: