Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 listopada, 2023 Tytuł artykułu

Konsultacje uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich

Treść artykułu

Uchwałą nr 10949/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2023 roku rozpoczęto konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Konsultacje przeprowadzane są od 15 do 29 listopada 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz sposobu zgłaszania uwag znajdziecie Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem:

https://bip.opolskie.pl/2023/11/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-zasad-wnoszenia-inicjatyw-obywatelskich-zasad-tworzenia-komitetow-inicjatyw-uchwalodawczy/

Nie zapomnij udostępnić: