Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 listopada, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu z dnia 07.11.2023 r. na realizację zadania publicznego w 2023 r. pn.: „Jak zatroszczyć się o siebie – czyli o rozpoznawaniu i asertywnym wyrażaniu potrzeb przez osoby uzależnione, współuzależnione od substancji psychoaktywnych i z syndromem DDA”

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę: Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, prowadzącego działalność w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na realizację zadania publicznego w 2023 r. pn.: „Jak zatroszczyć się o siebie – czyli o rozpoznawaniu i asertywnym wyrażaniu potrzeb przez osoby uzależnione, współuzależnione od substancji psychoaktywnych i z syndromem DDA.”

Materiały

Ogłoszenie
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-07 14:00:27
Oferta
Format: pdf Data publikacji: 2023-11-07 14:00:30
Nie zapomnij udostępnić: