Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 października, 2023 Tytuł artykułu

Rutynowe ćwiczenia obronne pk. „PIAST-23”

Treść artykułu

W czwartek, 19 października 2023 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzegu odbyły się rutynowe ćwiczenia dla pracowników Urzędu pod kryptonimem „PIAST-23”. Szkolenie poprowadzili Marek Kłębicki oraz Joanna Szkriba-Koreń z Biura Bezpieczeństwa. Na ćwiczeniach obecni byli również Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Szary i st. sierż. Dominik Kołodziejczyk z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Szkolenie w Urzędzie Miasta w Brzegu będzie odbywało się przez najbliższe dwa dni.

Trening akcji kurierskiej polega na ćwiczeniu sprawności procedur doręczania kart powołania do stawienia się osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny. Celem tegorocznego treningu było skoordynowanie pracy członków zespołu akcji kurierskiej. Podczas szkolenia uczestnicy poznali strukturę organizacyjną akcji kurierskiej, plan działania i przebieg takiej akcji.

– Chcę zaznaczyć, że aktualnie nie ma żadnego zagrożenia działaniami wojennymi i mam nadzieję, że rzeczywistość nigdy nie przyniesie nam takich realnych wyzwań, ale zawsze musimy być do nich dobrze przygotowani i skoordynowani – powiedział Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.

Akcja kurierska to zorganizowany przez organy administracji publicznej (w tym urzędy gmin) system doręczania dokumentów powołania adresatom, którymi są żołnierze rezerwy lub osoby, na których nałożono obowiązek świadczeń na rzecz obrony (np. przedsiębiorcy posiadający decyzje o przeznaczeniu do wykonania określonych świadczeń w razie mobilizacji lub w czasie wojny). Celem akcji kurierskiej jest sprawne i możliwie szybkie przekazanie dokumentów powołania za pośrednictwem Wojskowego Centrum Rekrutacji do konkretnego adresata (żołnierza).

Nie zapomnij udostępnić: