- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Sprzątanie Świata – Polska 2005

Miasto Brzeg w dniu 16 września 2005 roku organizuje, w ramach ogólnopolskiej akcji „sprzątanie świata Polska ” sprzątanie terenów Miasta Brzegu.
Odpady zbierane będą selektywnie, z podziałem na: papier, szkło, plastik oraz pozostałe odpady.
Akcja jest dobrowolna, przez nikogo nie narzucona.
Apeluję do mieszkańców naszego Miasta o czynne włączenie się do akcji. Od nas zależy, czy środowisko nasze będzie czyste i zadbane.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (077) 416-05-19 .
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynią się do powodzenia akcji. 

                                        Burmistrz Miasta Brzeg 
                                                        Wojciech Huczyński