Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 września, 2023 Tytuł artykułu

Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Treść artykułu

Zespół Interdyscyplinarny został ustanowiony w odpowiedzi na ostatnie zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zgodnie z nowelizacją tejże Ustawy, Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu zwołał dziś, 22 września 2023 roku, jego pierwsze posiedzenie. Rozmawiano na temat realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, zapewnienia wsparcia ofiarom i uskutecznienia działań prewencyjnych.

Gmina Brzeg od wielu lat zapewnia mieszkańcom specjalistyczną pomoc psychologiczną, prawną, z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnień oraz realizuje szereg działań, takich jak profilaktyka czy kampanie społeczne, które skierowane są do mieszkańców naszego miasta. Działania te są dowodem na to, że wsparcie i bezpieczeństwo mieszkańców są priorytetem władz miasta.

W związku z powołaniem nowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Brzeg, odbyło się jego inauguracyjne posiedzenie. Współpraca różnych jednostek i instytucji pod egidą Zespołu będzie miała na celu m.in. realizację procedury „Niebieskiej Karty”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego w Brzegu i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto przedstawicielem oświaty była Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu, a przedstawicielem organizacji pozarządowej – Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia.

Nie zapomnij udostępnić: