Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 sierpnia, 2005 Tytuł artykułu

Zapowiedź sesji Rady Miejskiej w Brzegu – 26 sierpnia 2005 r.

Treść artykułu

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Brzegu rozpocznie się 26 sierpnia br. o godzinie 9 w miejskim ratuszu.


Porządek obrad:
1)      Otwarcie obrad sesji.
2)      Wnioski do porządku obrad. 
3)      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z 1.07.2005 r. 
4)      Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności. 
5)      Interpelacje i wnioski radnych. 
6)      Wytyczne do projektu budżetu na rok 2006, w tym zasady polityki podatkowej. 
7)      Ocena stopnia realizacji Programu ISPA. 
8)      Informacja burmistrza z założonych zadań na rok 2005 dla miejskich spółek prawa handlowego – przedstawienie informacji ekonomicznych przez przewodniczących Rad Nadzorczych tych spółek. 
9)      Przyjęcie uchwał w sprawie: 
a)      nadania tytułu honorowego obywatela miasta Brzegu; 
b)      zmian w budżecie miasta na 2005 rok; 
c)     przyjęcia wieloletniego programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży; 
d)     określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu; 
e)     powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej; 
f)       opinii dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego; 
g)     podwyższenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. 
10)  Analiza kosztów utrzymania szkół, przedszkoli i żłobka za I półrocze 2005 r. 
11)  Ocena potrzeb w zakresie działań termomodernizacyjnych budynków szkół, przedszkoli i żłobka – planowane wydatki w bieżącym roku oraz w 2006 r. 
12)  Informacja w sprawie aktualnej sytuacji dotyczącej aplikowania o środki z funduszy strukturalnych. 
13)  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
14)  Wolne wnioski i informacje. 
15)  Zamknięcie obrad sesji. 
Obradom radnych przysłuchiwać może się każdy chętny. ZAPRASZAMY!
Sławomir Mordka 
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić:

Informacje o gminie

Informacje kontaktowe

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7:15 – 16:15 | wtorek-piątek: 7:15 – 15:15
Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta:
poniedziałek – piątek 7.30 – 14.00 (przerwa 11:00 – 11:30)
Adres e-mail:
um@brzeg.pl
Telefon
77 416 99 70
NIP: 747-12-48-878 |REGON: 530517840

Dołącz do nas w social media

Standard Obsługi Klienta

Przydatne informacje

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.SWIFT KOD (BIC): WBKPPLPP

 • Dochody
  20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
  IBAN: PL 20 1090 2141 0000 0001 3528 5924
 • Podatki
  68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
  IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127
 • Depozyt
  94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
  IBAN: PL 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629
 • Strefa Płatnego Parkowania
  95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
  IBAN: PL 95 1090 2141 0000 0001 3528 6902
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  56 1090 2141 0000 0001 3528 6149
  IBAN: PL 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149