Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 września, 2023 Tytuł artykułu

Brzeskie szkoły z nowoczesną bazą sportową

Treść artykułu

W ostatnich latach modernizacjom uległo wiele boisk i placów przy brzeskich szkołach, dzięki czemu uczniowie zyskali znacznie lepsze warunki do rozwoju sprawności fizycznej. Dzięki staraniom Jerzego Wrębiaka – Burmistrza Brzegu udało się pozyskać środki na rozbudowę bazy sportowej przy brzeskich placówkach, dzięki czemu boiska stały się nowocześniejsze, bezpieczniejsze i bardzie funkcjonalne.

Wśród wielu inwestycji Gminy Brzeg w obiekty sportowe warto podkreślić budowę obiektu lekkoatletycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Monte Cassino, która została ukończona w 2017 roku. Zadanie polegało na wykonaniu m.in: dwustumetrowej czterotorowej bieżni okrężnej o nawierzchni poliuretanowej, bieżni prostej, rzutni do pchnięcia kulą wraz z kołem, skoczni do skoku w dal i trójskoku, trybun stałych na 256 miejsc siedzących, siłowni zewnętrznej składającej się z czterech podwójnych stanowisk, street workout parku. Wartość zadania zgodnie z umową wynosiła 1 300 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 400 000. zł.

W 2020 roku otwarto również nowy kompleks sportowo-rekreacyjny przy PSP nr 1. Zadanie swoim zakresem obejmowało budowę boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną, placem zabaw dla dzieci i street workout parkiem. Zagospodarowany został także zakątek przeznaczony m.in. na posadzenie winorośli. Dodatkowo zamontowano także stojaki na rowery. Inwestycja kosztowała 2 147 000 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniosło ok. 600 000 zł.

Z kolei w 2018 roku do użytku oddano nowe boisko przy ulicy Oławskiej. Prace polegały na wykonaniu: boiska wielofunkcyjnego o wym. 44×31 m o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną, nożną oraz koszykówkę, bieżni 60 m o nawierzchni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni zewnętrznej z pięcioma urządzeniami, oświetlenia boiska, oświetlenia parkowego oraz monitoringu, ogrodzenia terenu oraz boiska, ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci. Ponadto teren został wyposażony w sprzęt sportowy. Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 1,6 milionów złotych, z czego 406 tysięcy złotych pochodziło z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

Natomiast w 2016 roku kompleks sportowy zbudowano przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. Znajdują się tam dwa boiska do gier zespołowych, mini siłownia, bieżnia lekkoatletyczna, a nawet boisko do szachów. Warto dodać, że budowa kosztowała ponad 800 tys. zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 275.600 zł.

 

 

Nie zapomnij udostępnić: