Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 lipca, 2023 Tytuł artykułu

„Opolska Niezapominajka” i „Społecznik Roku”

Treść artykułu

Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, zgodnie z coroczną tradycją, ogłasza konkursy dedykowane organizacjom pozarządowym oraz osobom aktywnym społecznie, aby wyróżnić ich za działania oraz promowanie postaw prospołecznych. Kandydatury można zgłaszać w następujących konkursach:

1.”Opolska Niezapominajka”

Celem konkursu „Opolska Niezapominajka” jest uhonorowanie najlepszej organizacji pozarządowej z siedzibą lub działającą na terenie województwa opolskiego, promocja najlepszych pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie ich wizerunku. Laureat tytułu „Opolska Niezapominajka” za 2022 rok wyłoniony zostanie w drodze konkursu.

Zgłoszenia Kandydatur mogą dokonywać: Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz sami zainteresowani.

Do wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki: wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS oraz statut Organizacji. Zgłaszający może dodatkowo dołączyć rekomendacje lub listy referencyjne od innych podmiotów, a także materiały promocyjne oraz zdjęcia.

Szczegółowe zasady naboru kandydatur oraz kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin konkursowy przyznawania Tytułu „Opolskiej Niezapominajki”, przyjęty Uchwałą Nr 7762/2022
Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody Opolska
Niezapominajka i Społecznik Roku Województwa Opolskiego: Nagrody Opolska Niezapominajka i Społecznik Roku Województwa Opolskiego – Samorząd Województwa Opolskiego

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 21.06.2023 r. do dnia 20.07.2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego – Konkurs „Opolska Niezapominajka” za 2022 rok

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 848

2. „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” za 2022 rok

Celem konkursu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” jest wyróżnienie osoby fizycznej działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promującej postawy prospołeczne na obszarze województwa opolskiego.

„Społecznik Roku Województwa Opolskiego” za 2022 rok zostanie wyłoniony wśród aktywnych, pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych na terenie województwa opolskiego.

Laureat tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” za 2022 rok wyłoniony zostanie w drodze konkursu.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” za 2022 rok mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Szczegółowe zasady naboru kandydatur oraz kryteria oceny zgłoszeń określa Regulamin konkursowy przyznawania Tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego”, przyjęty Uchwałą Nr 7763/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r., znajdujący się na stronie www.opolskie.pl w zakładce Region/Organizacje pozarządowe/Nagrody Opolska Niezapominajka i Społecznik Roku Województwa Opolskiego Nagrody Opolska Niezapominajka i Społecznik Roku Województwa Opolskiego – Samorząd Województwa Opolskiego

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora Konkursu osobiście lub listownie od dnia 21.06.2023 r. do dnia 20.07.2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem na kopercie: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Konkurs przyznania Tytułu „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” za 2022 rok

Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać pod nr tel. 77/ 44 67 848

Nie zapomnij udostępnić: