Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 lipca, 2023 Tytuł artykułu

Spotkanie Subregionu w dziedzinie oświaty

Treść artykułu

Kolejne spotkanie Subregionu Brzeskiego odbyło się dziś, 3 lipca 2023 roku, w małej sali stropowej brzeskiego ratusza. Narada miała na celu omówienie stworzenia wspólnego projektu oświatowego w obszarze edukacji przedszkolnej.

W spotkaniu uczestniczył Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, Tomasz Filipkowski – Zastępca Burmistrza Brzegu oraz Elżbieta Ochmańska – Jurkowska – Kierownik Biura Oświaty. W dyskusji udział wziął również Jakub Owczarek z  Akademii Nauk Stosowanych, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Lesław Tomczak z .LT Konsulting.

Zebrani przedstawiciele organów prowadzących z Brzegu, Lubszy, Olszanki i Skarbimierza rozmawiali o działaniach, jakie mają zostać podjęte w najbliższym czasie, w ramach projektu ,,Działania 5.6 Edukacja przedszkolna”. Program zakłada podjęcie inicjatywy m.in. w zakresie rozszerzenia oferty zajęć dodatkowych, indywidualizacji pracy z dziećmi (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników placówek, a także pogłębienie współpracy nauczycieli z rodzicami oraz tworzenia nowych miejsc lub dostosowania już istniejących do wychowania przedszkolnego, w tym również dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Nie zapomnij udostępnić: